★ Kan ik aanspraak maken op de garantie?

Indien er onverhoopt iets aan jouw artikel mankeert, kun je wellicht aanspraak maken op jouw garantie. Stuur in dit geval altijd een e-mail naar webshop@fashionistasdaily.nl, waarin je de klacht zo volledig mogelijk beschrijft en foto’s meestuurt. Er wordt dan naar een passende oplossing gezocht.

Indien, naar het oordeel van Fashionistasdaily.nl, blijkt dat het product inderdaad gebreken vertoont, zal het artikel worden herstelt of vervangen. Indien blijkt dat herstellen niet mogelijk is, wordt er naar een andere passende oplossing gezocht.

Sieraden zijn kwetsbaar en kunnen kapot gaan wanneer deze onzorgvuldig worden behandeld. Om aanspraak te maken op de garantie dient het om een aantoonbare productiefout te gaan. Als het artikel onjuist is gebruikt en/of er zelf is getracht schade te herstellen, heb je geen recht op enige vorm van herstel, vervanging of vergoeding. Als het artikel door de koper of een derde partij is bewerkt vervalt de mogelijkheid om je op de garantie te beroepen.

  • De garantie is niet van toepassing op:
  • Diefstal of verlies;
  • Breuk (tenzij het een aantoonbare productiefout is);
  • Schade als gevolg van onjuist gebruik of nalatenschap;
  • Schade door eigen aanpassing of reparatie;
  • Schade door aanpassing of reparatie door een derde partij;
  • Normale slijtage of veroudering.